KADRA KIEROWNICZA
Aktualizacja: 3 września 2019
DYREKTOR
mgr Adam Szymala
WICEDYREKTOR
mgr Roman Kotarski

Dyżury dyrekcji 2019/20
Adam Szymala Roman Kotarski
Poniedziałek 7.50-15.00 7.50-14.00
Wtorek 8.00-15.00 7.50-13.00
Środa 10.00-15.30 8.00-15.30
Czwartek 7.50-15.00 9.00-15.00
Piątek 8.00-14.00 7.50-15.00

Podział pracy zespołu kierowniczego 2019/20

Adam Szymala Roman Kotarski
 1. Ogólny nadzór pedagogiczny.
 2. Nadzór nad pracą biblioteki szkolnej.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie spraw administracyjnych.
 4. Nadzór nad pracą personelu administracyjno-obsługowego.
 5. Prowadzenie spraw gospodarczych (remonty, naprawy, pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów).
 6. Realizacja planów finansowych.
 7. Nadzór nad sprawami kadrowymi.
 8. Współpraca z Radą Rodziców oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.
 9. Hospitacje: język polski, język angielski, język niemiecki, język hiszpański, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, religia.
 1. Organizacja i rozliczanie zastępstw.
 2. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
 3. Nadzór nad uroczystościami i imprezami szkolnymi.
 4. Nadzór nad pracą pedagoga.
 5. Opieka i nadzór nad organizacjami szkolnymi.
 6. Opieka i nadzór nad działalnością turystyczną.
 7. Prowadzenie spraw związanych z działalnością sportową.
 8. Hospitacje: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagodzy specjalni, wychowanie fizyczne.
NAUCZYCIELE
Aktualizacja: 20 września 2019
Biologia
mgr Marzena Plichta
Chemia
mgr Jolanta Kowalik
mgr Marzena Plichta
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Drożdżyńska
mgr Ewa Dobosz-Nalepa
mgr Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz
mgr Marzena Kornet (zastępstwo)
mgr Marta Pastuszak
mgr Marzena Plichta
mgr Eliza Pyzik
mgr Joanna Suska-Brytan
mgr Natalia Torebko (zwolnienie)
Fizyka
mgr Urszula Okulska
mgr Agnieszka Szulc
Geografia
mgr Robert Maciejewski (urlop)
Historia
mgr Katarzyna Adamek
mgr Robert Maciejewski (urlop)
mgr Stefan Żuk
Informatyka
mgr Roman Kotarski
mgr Iwo Skiba
mgr Agnieszka Szulc
Język angielski
mgr Iwona Bogusz
mgr Barbara Mitaszko
mgr Agnieszka Wartacz
Język niemiecki
mgr Joanna Suska-Brytan
Język polski
mgr Anna Jurecka
mgr Wilhelma Mazurek
mgr Teresa Szabelska
mgr Adam Szymala
Matematyka
mgr Iwona Grudzień
mgr Dorota Kaczmarska
mgr Roman Kotarski
mgr Laura Krzysiak
mgr Beata Seń
mgr Agnieszka Szulc
Muzyka / Edukacja muzyczna
dr Marek Dudek (urlop, od 1.05.2019)
Plastyka
mgr Barbara Wielgos
Religia
mgr Elena Grigoryeva
mgr Wioletta Kochaj
ks. mgr Kamil Mielniczuk
Świetlica
mgr Katarzyna Adamek
mgr Karolina Chmielewska
mg Ewa Dobosz-Nalepa
mgr Iwona Grudzień
mgr Jolanta Kowalik
mgr Marta Pastuszak
mgr Agnieszka Wartacz
mgr Stefan Żuk
Technika
mgr Iwo Skiba
WOS
mgr Ewa Dobosz-Nalepa
Wspomaganie na zajęciach
mgr Anna Drożdżyńska
mgr Dorota Kaczmarska
mgr Wilhelma Mazurek
mgr Arkadiusz Piątek
mgr Beata Seń
mgr Joanna Suska-Brytan
Wychowanie fizyczne
mgr Maria Chiaraviglio
mgr Arkadiusz Piątek
mgr Wojciech Wrona
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Dobosz-Nalepa
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
Aktualizacja: 16 września 2019
Specjalista do spraw administracji mgr Joanna Krawczyk
Samodzielny referent do spraw kadr mgr Dorota Laskowska-Woźniak
Kierownik gospodarczy mgr Paweł Szczuchniak
Główna księgowa p. Bożenna Piotrowska
Administrator sieci internetowej mgr Witold Spytek
PRACOWNICY OBSŁUGI
Aktualizacja: 16 września 2019
p. Mieczysława Bachórz
p. Ryszard Boguta
p. Zenon Chęciński
p. Krystyna Kasperska
p. Tadeusz Łacek
p. Ryszard Mitura
p. Małgorzata Pawlak
p. Maria Pereta
p. Artur Spodniewski
p. Beata Sorek
p. Barbara Wójcik
p. Zbigniew Wójtowicz
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Aktualizacja: 16 września 2019
Prezes
p. Marzena Plichta
Przewodnicząca
Lubelski Okręg ZNP
NSZZ Solidarność Lublin
Porady prawne
ZNP Udzielane są wyłącznie członkom ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej, w siedzibie Zarządu Okręgu Lubelskiego przy ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin przez radcę prawnego Marka Kasperka w poniedziałki w godz. 10.00-17.00 i czwartki w godz.8.00-15.00.
NSZZ "Solidarność" Porady prawne udzielane są wszystkim nauczycielom bezwzględu na ich przynależność związkową, także nie zrzeszonym w związkach zawodowych w siedzibie Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" ul. Królewska 3 II piętro, pok. 30 lub 30 A.
Anna Osińska wtorek godz. 13.00- 16.00
środa godz. 8.00- 13.00
Andrzej Zieliński środa godz. 14.00- 16.00
czwartek godz. 12.00- 14.00
Daniel Paul czwartek godz. 8.00- 16.00
piątek godz. 8.00- 16.00
Grzegorz Trejgel poniedziałek godz. 8.00- 16.00
wtorek godz. 8.00- 16.00
Bartłomiej Kozyrski poniedziałek godz. 8:00 – 16:00
czwartek godz. 8:00 – 16:00
Przemysław Gardynik środa godz. 8:00 – 16:00
piątek godz. 8:00 – 16:00
Katarzyna Stępniewska
Specjalista ds. prawa pracy
poniedziałek-piątek
godz. 8.00-16.00
PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
Aktualizacja: 11 marca 2017

Wspomnienie o Mirosławie Tadewiczu

Mirek, był z nami od "zawsze", bo zawsze odkąd go pamiętamy, chciał czegoś nauczyć, coś robić, kogoś spotkać, z kimś porozmawiać, rozpocząć kolejną lekcję swym zawadiackim, pełnym życzliwości uśmiechem, którym potrafił zjednać młodzież i dorosłych.

Do końca pełen optymizmu, otwarty na sprawy ludzi i świata, zmęczony chorobą, ale wciąż uśmiechnięty Mirek dał nam wszystkim piękne świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.

Nauczyciele i Społeczność
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

Zmarł 17 marca 2008 roku
po długiej chorobie

Wspomnienie o Izabeli Kobierskiej-Goluch

Iza, jako młoda absolwentka filologii angielskiej podjęła wymarzoną dla siebie pracę w szkole, ucząc młodzież języka obcego. Chciała ofiarować światu wszystko, to co w niej najlepsze: mądrość, wrażliwość i wielkie serce. Życie jednak nie zawsze jest dla nas łaskawe i daje to, czego chcemy. Czasami jesteśmy bezradni wobec losu i nie mamy możliwości wyboru.

Pomimo bezlitosnej i szybko postępującej choroby do końca umiała zachować pogodę ducha, ofiarując wszystkim doniosłe świadectwo życia i trwania do końca. Przez cały czas, mimo nasilającej się choroby sercem była ze szkołą, uczestnicząc w niektórych uroczystościach.

Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.

Nauczyciele i Społeczność
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

Zmarła 1 czerwca 2009r.
po trzech latach walki z okrutną chorobą

Wspomnienie o Ewie Butryn-Greczkowskiej

Ewa pracowała od początku powstania gimnazjum. Uczyła wychowania fizycznego, ale jej szczególną uwagę zajmowała młodzież borykająca się z niepełnosprawnością. To dla niej prowadziła zajęcia rehabilitacyjne, a także organizowała liczne imprezy sportowe, z których warto wspomnieć turniej "I Ty potrafisz", mający za zadanie integrację uczniów o ograniczonej sprawności z pełnosprawnymi rówieśnikami. Otwartość na drugiego człowieka przekładała się również na zwierzęta, szczególnie konie, dla których wspólnie z młodzieżą organizowała zbiórki pożywienia.

Jej pasją był taniec, toteż prowadziła w naszej szkole zajęcia taneczne. Przygotowywała kolejne pokolenia do balu gimnazjalnego, ucząc poloneza, walca wiedeńskiego. Przejawem jej zaangażowania i bezinteresownej życzliwości dla uczniów była pomoc dla Sylwii, która mimo porażenia mózgowego chciała zatańczyć. Ewa, angażując swój prywatny czas prowadziła z nią indywidualne treningi, pomagając w realizacji marzenia.

Skromna, uśmiechnięta, uczynna, zawsze gotowa do komunikacji z drugim człowiekiem. Przynosiła do szkoły piękne astry ze swojej działki, owoce, orzechy. Troszcząc się o zdrowie uczniów, inicjowała w gimnazjum akcje propagujące zdrowe odżywianie.

Dziś możemy powiedzieć za Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, że "była jak lipy szelest [...], to tak niewiele". Nie zdążyliśmy Jej powiedzieć wielu dobrych słów, że Ją lubimy, że jest nam potrzebna. Niestety.

Nauczyciele i Społeczność
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

Zmarła 26 lipca 2016 roku
nagle i niespodziewanie

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
ul. Elektryczna 51
20-349 Lublin

Kontakt
(81) 744-08-00
(81) 745-41-61
poczta@sp15.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Witold Przeszlakowski

e-mail: bbi@lublin.eu
tel: 81 466 17 70